Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Certifieringar och nätverk

Kvalitetspolicy

Jag är mycket mån om att du som kund till mig ska känna dig trygg i att den tjänst som du köper håller hög kvalitet. Därför har jag valt att som coach kontinuerligt utbilda mig, och beviset för det är certifiering enligt International Coaching Federation (ICF), där alla medlemmar åtar sig att följa deras etiska riktlinjer. Certifieringen gäller i tre år, och under dessa år behöver man en viss mängd kompetensutveckling och mentor-coaching för att få ansöka igen. Klicka på ACC-badgen om du vill läsa mer på ICF Sveriges hemsida. 

Nätverk

För att hålla sig ajour med vad som händer i branschen, nätverka med likasinnade, omvärldsbevaka, inspireras, marknadsföra sig mm, är det superviktigt att delta i olika nätverk. Jag har valt att vara medlem i tre nätverk som ytterligare stärker min roll som företagare och yrkesverksam i just min bransch – International Coaching Federation (ICF enligt ovan), Företagarna och Sveriges Teamcoacher. 

Om du har frågor, funderingar eller vill veta mer, fyll i formuläret nedan så kontaktar jag dig.