Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Det nya ledarskapet

Coachande ledarskap

Efter pandemin har utvecklingen av det moderna ledarskapet påskyndats. Mycket har blivit sämre i pandemins spår, men vissa saker har även blivit bättre – och sättet att leda är en av dem. Men om du som ledare inte hänger med i svängarna, kan det bli svårt att behålla sin position som den traditionella ledare – och svårt att behålla medarbetar som efterlyser ett mer modernt sätt att jobba på. Du som ledare behöver jobba agilt och vara flexibel hela tiden. Och det är där som det coachande ledarskapet kommer in. 

Om du som ledare dessutom själv anlitar en coach, blir du ju även bättre på att leda själv på samma sätt. 

Det har visat sig att medarbetare mer och mer uppskattar feedback och korta uppföljningar, snarare än ett enda utvecklingssamtal per år. Det ger också bättre kommunikation, öppnare dialog, snabbare resultat osv. Och ett bra sätt att genomföra detta på är som ett coachande ledarskap. Som ledare är du mer närvarande, behöver inte ha svar på allt, du styr processerna framåt, men ger inga färdiga lösningar. 

Det är du som ledare som håller i trådarna, ser till att organisationens mål genomförs och utvärderas, samtidigt som medarbetarnas utveckling också är i fokus. 

Som coachande ledare är en av dina främsta kompetenser att lyssna aktivt. Du är till 100% närvarande, ställer kraftfulla frågor, tänker på kroppsspråk, på det som sägs, och det som inte sägs. 

Det här förhållningssättet till ledarskap är inget man förändrar från en dag till en annan. Det är en process som kräver tålamod och tid. 

Det är heller inte alla medarbetare som ett coachande ledarskap fungerar på. Och inte på allt som händer inom en verksamhet. Men har du långsiktiga projekt, eller problem som behöver lösas på kort sikt, kan det vara en riktigt bra metod. Och det är du som ledare som måste avgöra när det fungerar med ett coachande ledarskap och när det inte gör det. Så hur lär du dig det? Hur går det till?

Ditt team är en grupp personer som är intresserade av utveckling, och vill nå de mål som är framtagna. Du själv  är intresserad av dina medarbetare – på riktigt. Du vill att de ska lyckas och du är angelägen om att hjälpa dem att nå sina – och verksamhetens mål. 

Oavsett vilken metod vi använder för att du ska få den bästa erfarenheten av att lära dig det coachande ledarskapet, kommer du att få lära dig att förhålla dig till dig själv och dina medarbetare på ett sätt som du kanske inte har upplevt innan. Under två halvdagar går vi igenom allt du behöver för att sätta igång processen; hur du ställer frågor, hur du ska lyssna aktivt, hur du skapar motivation och engagemang mm. Du kommer att få ett antal verktyg med dig som du kan börja använda direkt. Vi kommer att köra ytterligare en halvdags uppföljning efter två-tre månader. Under den perioden kommer du även att få regelbundet stöd vid behov via zoom eller teams. Kontakt mig för mer information!