Onboarding – coaching för nya ledare

Onboarding - coaching för nya ledare

Professionell coaching enligt International Coaching Federation, ICF

Onboarding - bästa förutsättningen för en lyckad start

När en organisation rekryterar en nyckelperson, upplevs det ofta som att allt är frid och fröjd. Nu kan man gå vidare med verksamhetens mål. Tillsammans med HR-avdelningen går man igenom en lista med de mer praktiska ting som ska till för att nyckelpersonen snabbt ska komma på banan. Men har den nyanställda verkligen fått de allra bästa förutsättningarna för att få en lyckad start? Eller har man  säkerställt att rekryteringen faktiskt var bäst långsiktigt hållbart?

Tänk om man efter en period som nyanställd inser att det nya jobbet inte var som man hade tänkt sig? Tänk om man som arbetsgivare måste börja om från början med rekrytering eftersom det kanske visar sig att personen inte var rätt person för uppdraget, trots allt. Och tänk vad det kommer att kosta med både pengar och tid, för att gå igenom en rekryteringsprocess på nytt.

Så hur kan man motverka att detta händer? Jo, genom att ta in en certifierad professionell coach, som är utbildad enligt ICF (International Coaching Federation), som en onboarding-coach.

70 procent av alla rekryteringar som gått fel beror på kulturkrockar, dvs att man t ex har olika värderingar,  den nyanställda har inte kommit in som en naturlig del i organisationen tillräckligt snabbt osv, vilket kan avhjälpas med hjälp av en extern onboarding-coach.

Så hur går det till?

Inledningsvis med en workshop med t ex ledningsgrupp och den nyanställda, för att komma överens om de gemensamma målen och strategierna genom att tydliggöra uppdrag, roller och förväntningar.

Efter det individuell coaching med den nyanställda, en gång per vecka under sex veckor, eller enligt överenskommelse. Under tiden sker avstämningar och utvärdering för bästa resultat och upplevelse för alla parter. På detta sätt säkerställer man från båda håll, att den nya tjänsten är den tillsatt av rätt person.

Kontakta mig för mer info och kostnadsfritt samtal om vilka möjligheter som finns för just din organisation; privat företag eller offentlig sektor.
Ring 0708-250540.