Mentorskap / Master mind-grupper

Mentorskap / Master mind-grupper

Lär dig hur du blir en bra mentor, eller vill du ha en mentor själv? Eller träffa andra i grupp med likasinnade?

Mentorskap för långsiktigt hållbar utveckling

Det finns så många bra citat som på ett bra sätt förklarar vad ett mentorskap är. Här är några. ”Ett träd som växer nära en gammal skog kommer att växa mer framgångsrikt än ett träd som har planterats på ett öppet fält. Det verkar bero på att rötterna från skogens träd följer de små invecklade vägarna som har skapats av tidigare träd och därför bäddar in sig lite djupare. Över tid ympar rötterna sig själva från de många träden, och skapar ett oberoende nät av liv, dolt under jordens yta. Detta göra att de starkare träden bokstavligt delar med sig av sina resurser till de svagare, så att hela skogen blir hälsosammare. ”

På samma sätt mår vi människor bäst när vi utvecklas i närheten av de som gått före oss. Våra rötter kanske inte följer varenda väg som finns, men vi kan bli mer oss själva tillsammans med andra. Mentorer, som har gjort resan tidigare, är ofta viktig del av den ofta osynliga mattan som vårt företagande är en del av.

Det finns tre olika vägar att jobba med mentorskap. 

Bli mentor

Om du upplever att du vill dela med dig av dina erfarenheter som företagare, men inte riktigt vet hur, finns det en utbildning för att bli mentor. Då får man med sig alla verktyg man kan tänkas behöva för att leda den nya företagaren till högre höjder. Detta kan ske antingen enskilt eller i grupp. Läs mer om detta under utbildningar här.

Ha en egen mentor

Det andra sättet är att du själv som företagare/ledare inser att du behöver någon att prata med angående ditt företags utveckling – en egen mentor. Ett bollplank och samtalspartner, som konfidentiellt och oberoende delar med sig av nätverk, erfarenheter osv. Man diskuterar mål, strategier, handlingsplan, men även hur du som företagare ska hitta en vettig och hållbar balans mellan företag och fritid.

 

Detta man med fördel kombineras med individuell coaching. För när planen är klar – hur ska du då ta dig dit på bästa sätt? Och vad kommer det att innebära för dig att nå dina mål? Detta och andra viktiga frågor är något som coachen leder dig igenom.

Master Mind-grupp

Att vara mentor till varandra i en mindre grupp, tillsammans med andra som befinner sig i samma situation som du – en Master Mind-grupp, är också något som kan ge energi, handlingskraft och en känsla av tillhörighet. Det kan t  ex vara 6-8 ledare i en grupp – från olika delar av Sverige. Eller en lokal grupp som delar geografiska förutsättningar. Ja, allt beror på ditt behov. Syftet är att tillsammans med likasinnade utvecklas, och använda varandras kunskap och erfarenhet för att komma framåt. 

Detta är en otroligt bra form av nätverk att att få ta del av, som kan ge vänner för livet, kompetenshöjning och råg i ryggen i t ex i förändringsarbete eller personalfrågor, eller vad ämnet för de olika träffarna kan vara. Gruppen i sig sitter på kompetensen och erfarenheter var för sig, men får hjälp av en oberoende sammanhållande part, som leder samtalen framåt. 

Gruppen träffas 6-7 gånger under ett år, och kan även kombineras med individuell coachning. Gruppträffarna leds av mig som gruppcoach och samtalsledare. 

Nu då? 

Dessa tre olika varianter av mentorskap anpassas helt efter dina förutsättningar och önskemål, så kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal för att få mer information för bästa resultat.

Ring 0708-250540 eller maila annette@tremaq.se