Teamcoaching

Teamcoaching

Professionell coaching enligt International Coaching Federation, ICF

Teamcoaching

Oavsett var eller vad du arbetar med, så är förändring något som kommer att bli en del av din vardag förr eller senare, om den inte redan är det. Det känns som att all förändring går så fort, och det gäller att hänga med i svängarna. 

Det ställs höga krav på dig som ledare för att leda dina medarbetare genom dessa förändringar, och samtidigt hänga med i vad som händer inom både teknik om kompetensutveckling. 

Men det som är den största utmaningen kanske ändå är att få medarbetarna att jobba framgångsrikt i team, där alla känner sig trygga, sedda och hörda. Och där du som ledare tydligt leder teamet till ett gemensamt mål som alla jobbar mot. Det gäller då att vara tydlig, ha förmåga att motivera och engagera – på riktigt! 

Ett team är inte samma sak som en grupp. Ett riktigt högpresterande team består av medarbetare som har fått rätt förutsättningar för att de ska kunna jobba tillsammans på bästa sätt, och så man har mindre fokus på modeller och strukturer. Jo, så är det. Det finns forskning på det. 

För att team ska kunna utvecklas optimalt, är det viktigt att teamledaren har kunskaper om hur team verkligen fungerar och är öppen för hur detta moderna ledarskapet kan skapa möjligheter för hela företaget.  

För när alla i teamet känner sig trygga, dvs att roller är tydliga, alla vet vad som ska göras och man är inte rädd för att göra fel – ja, då kan man göra skillnad ordentligt. 

Alla team och organisationer är dock olika, så därför inleds allt med en nulägesanalys, och avslutas med utvärdering. Och däremellan händer massor med spännande och intressanta upplevelser. 

Att jobba i team är ett arbetssätt som blir allt mer vanligt, men man behöver verkligen ha kunskap om hur det görs på bästa sätt. Nu har du möjlighet att bli den där teamledaren, som tillsammans med dina medarbetare får saker att hända! 

Det är ett fåtal team som fungerar optimalt idag, men med rätt kunskap kan detta ändras och företagets resultat kommer att förändras till det bättre. För att inte tala om vilken attraktiv arbetsgivare du blir, speciellt i tider när det är svårt att hitta rätt kompetens till företagets eller organisationens behov.