Förändringsledning

Förändringsledning

Att leda en organisation i förändring

Förändringsledning

De flesta företag har påverkats av det senaste årets utmaningar med anledning av Coronapandemin. Vi står inför nya förutsättningar; inget kommer att bli riktigt som det var innan. På gott och ont. Men det är upp till dig att bestämma dig för om du ser den nya situationen som bra eller dålig. Hur kan du förändra situationen till något nytt och positivt?

Nya affärsmodeller och förhållningssätt till företagandet kan ge fina möjligheter till utveckling. Och för att kunna leda ditt företag till de nya förutsättningarna krävs kunskaper om hur du som ledare hanterar och bemöter det som förändringen kan komma att innebära för alla inblandade. 

Många uppskattar förändring och får energi, motivation och drivkraft av det, medan andra känner stort motstånd och mår dåligt av det som man upplever som otryggt och skrämmande. Alla vill ju känna sig betydelsefull, omtyckta och kompetenta. 

Då kan det vara av värde att ta in en extern part, som tillsammans med ledning och medarbetare skapar en förändringsprocess som möter upp de möjligheter och hinder som förändringen kan ge upphov till. 

Som företagsledare får du lära dig hur du identifierar vilka möjligheter och risker som finns och strategiskt sätter mål för hur verksamheten ska utvecklas. För vad är det som är viktigt på riktigt för att företaget ska kunna hänga med i utvecklingen? 

Ett strategiskt ledarskap är avgörande om en verksamhet ska åstadkomma en sådan strategisk förändring. 

Tillsammans med medarbetare och övriga intressenter skapar man sedan strategier för att kunna implementera de förändringar som behövs. 

Digitalisering är ett exempel på förändring som många har behövt förhålla sig till under senare tid. Under de senaste året har digitaliseringen tagit ett jättekliv; ett paradigmskifte har skett på grund av, eller kanske snarare tack vare pandemin, vilket också har förändrat vårt arbetssätt, vår arbetsmodell från grunden. Detta i sin tur har påverkat hur vi som människor hanterat de förändringar som har skett med blixtens hastighet. 

Så frågan är hur du och ditt företag/organisation kan anpassa verksamheten till den digitala framfarten, och andra typer av förändringar, så att både du och dina medarbetare kan fortsätta att känna sig betydelsefulla, omtyckta och kompetenta. 

Dessa områden kan du få mer insikt, kunskap och handlingskraft för genom 

  • Seminarium
  • Workshops
  • Teamcoachning
  • Individuell coachning
  • Mentorskap

Dessa aktiviteter fungerar var för sig eller i kombination beroende på ert behov. Inför en paketering av åtgärder erbjuder jag en inledande kostnadsfri analys av nuläget.