Varför coaching?

Varför coaching?

Det finns ett antal studier som visar att coaching ger positiva effekter på olika sätt. Några effekter kopplat till ledningsfrågor är ökad arbetsprestation individuellt och i team, förbättrade företagsledningsstrategier, förbättrad balans i arbetslivet, ökad produktivitet och ökad kommunikationsförmåga. För att inte tala om positiva effekter på såväl prestation som färdigheter och välmående. Så att implementera coaching i sin utvecklingsplan är ju ingen dum idé. 

Som blivande klient gäller det också att vara en påläst och bra beställare, vilket du kan få hjälp med via länken till höger om beställarkompetens. 

Vad säger forskningen?

Det har forskats en hel del om coaching och dess effekter, vilket går att läsa om på International Coaching Federations (ICF) hemsida. Länkar finns även här på sidan. Dessa beskriver resultat av forskning om bl a att bygga business case, utveckla verksamhetsstrategier och uppföljningssystem och stödja och implementera ett coachande ledarskap för såväl individer som organisationer. 

Vad säger ChatGPT?

Det gäller att hänga med i tekniken, och som tidigare datatekniker och webbutvecklare, tycker jag det är mycket intressant att följa denna utveckling. Så jag frågade ChatGPT vad ”hen” ansåg om coaching för organisationer, med följande fråga: Ta fram exempel på forskning som visar att coachande ledarskap leder till bättre resultat i företag. Svaret jag fick var följande: 

Det finns många studier som visar att coachande ledarskap kan leda till bättre resultat i företag. Här är några exempel:

  1. En studie publicerad i tidskriften ”The Journal of Applied Behavioral Science” visade att coachande ledarskap ledde till ökad motivation, självständighet och prestation hos anställda, vilket resulterade i högre produktivitet och lönsamhet för företaget.

  2. En annan studie publicerad i ”Harvard Business Review” undersökte coachande ledarskap i en organisation under en tioårsperiod och fann att företaget ökade sin omsättning med 19% per år, medan dess branschmedel endast ökade med 8% per år.

  3. En tredje studie publicerad i tidskriften ”Personnel Psychology” undersökte coachande ledarskap på en internationell telekomföretag och fann att coachande ledarskap ledde till ökad motivation, prestation och engagemang bland anställda, vilket i sin tur ledde till högre kundnöjdhet och ökad lönsamhet för företaget.

Dessa är bara några exempel på forskning som visar att coachande ledarskap kan leda till bättre resultat i företag. Sammanfattningsvis tyder forskning på att coachande ledarskap kan leda till ökad motivation, självständighet och prestation hos anställda, vilket i sin tur kan bidra till högre produktivitet, lönsamhet och kundnöjdhet för företaget.

Sen fortsatte jag min ”dialog” med vederbörande, och utdrag från den dialogen kommer att bli utmärkta underlag för mina framtida blogginlägg. Så kolla in dem, för mer fördjupad insikt i det coachande ledarskapet. 

Min kvalitetssäkring 

Jag är mycket mån om att du som klient till mig ska känna dig trygg i att den tjänst som du köper av mig håller hög kvalitet och att du får det resultat som du har förväntat. Därför har jag valt att kontinuerligt vidareutbilda mig, eftersom det ger både dig och mig ökade möjligheter till utveckling och ett bra resultat. 

Jag har genomgått över 430 kurstimmar i Sverige sedan 2007 och ytterligare en coachutbildning i USA 2009 med ca 100 utbildningstimmar. Senaste utbildningen  (och den bästa) var hos Gothia Akademi i Göteborg 2019-2021, som ledde till att jag är certifierad  coach och förändringsledare och har genomgått test via International Coaching Federation (ICF). 

Forskningsrapporter

Här är några av de forskningsrapporter som jag har hittat och som är tillgängliga att ladda ner. Klicka på rubrikerna för tillgång till filen.

Världen har förändrats och tekniken har gjort att coaching också har ändrats, så att den oftare genomförs digitalt. Det kan innebära ytterligare bekvämlighet, service och supportmöjligheter, som tillgänglighet, snabb respons, kostnadseffektivietet. 

Världen har förändrats och tekniken har gjort att coaching också har ändrats, så att den oftare genomförs digitalt. Det kan innebära ytterligare bekvämlighet, service och supportmöjligheter, som tillgänglighet, snabb respons, kostnadseffektivietet.