Individuell coaching

Individuell coaching

Professionell coaching enligt International Coaching Federation, ICF

Individuell coaching

Känner du dig ineffektiv, ofokuserad, splittrad och otillräcklig i ditt ledarskap? Vare sig du är soloföretagare eller chef/ledare för en större organisation kan individuell coaching vara något för dig. 

Att kunna leda sig själv och ha förmågan att styra sina tankar och känslor leder till större tillfredsställelse och balans i livet. Och detta reflekteras ju både i företagandet och i det privata livet. 

Ledare som låter sig själva bli coachade är också mycket mer skickliga i tillämpningen av coachande ledarskap.

Ledare som aktivt arbetar med coachande ledarskap är mer framgångsrika totalt sett som ledare och chefer. Och så har man ju roligare på jobbet dessutom. 

Forskning som gjorts inom coaching visar att ledare som coachas upplever en ökning av självkänsla och känsla av personlig kontroll. Man upplever även lägre stressnivåer, får lättare nya perspektiv, ökning av innovation och problemlösande kapacitet. Den personliga prestationsförmåga ökar, intresse och färdigheter för samarbete ökar, samt ökad laganda. Listan kan göras längre, men detta visar på vilka inneboende förmågor vi människor besitter, om vi bara låter dem komma upp till medvetande. 

Jag coachar enligt begreppet Katalyserande Coachning®, som handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på vad de vill och vad som ska till för att de ska kunna komma dit man vill – och sen att få det gjort. 

Det handlar inte om rådgivning, terapi eller någon annan samtalsdisciplin, utan det handlar om att jag som coach ställer frågor som gör att du själv får tillgång till dina egna svar, även om de sitter långt inne. 

Detta innebär att det är du själv som är ledare över dig själv, och kanske även andra, för grejen är ju faktiskt att du själv sitter på alla svar – även om du kanske inte har tillgång till dem i stunden. Det är här som coachingen kommer in. Coachen hjälper dig att hitta dina egna svar på vad du vill – på riktigt!

Du kanske har intentionen att göra en förändring i ditt företag, men har kanske inte tillräckliga resurser för att genomföra den. Och då menar jag mentala resurser. Det gäller att locka fram din egen potential, som finns där inne, och börja göra livet mer meningsfullt – både för dig själv, ditt företag och eventuellt anställda. Tänk vilken skillnad DU kan göra! 

Coachingen sker i en trygg miljö under tystnadsplikt, och som utbildad diplomerad professionell coach på Gothia Akademi i Göteborg, och certifierad enligt ICF, kan du vara trygg i att jag har den kompetens som krävs. Se mer under menyn Om företaget – Kvalitetspolicy.